Chateau Troplong Mondot Premier Grand Cru Classe

10 1

Niên vụ 2005 giá bán lẻ: 17.380.000đ.

Niên vụ 2009 giá bán lẻ: 10.560.000đ.

Niên vụ 2010 giá bán lẻ: 11.220.000đ.

Niên vụ 2015 giá bán lẻ: 7.480.000đ.

Niên vụ 2016 giá bán lẻ: 7.260.000đ.

Niên vụ 2018 giá bán lẻ: 6.820.000đ.

♣  Xuất xứ: Vùng Saint- Émilion Bordeaux.

♣ Đẳng cấp: Grand Cru Classe.

♣  Nồng độ: 15%

♣ Loại: rượu vang đỏ.

♣  Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot.

♣  Mã sản phẩm: MTVP5720

♣ Liên hệ: 097 9297 288.

Compare