Rượu vang Louis Pinel Pinot Noir

410,000 1

♣ Xuất xứ: Languedoc/ Pháp.

♣ Giống nho: Pinot Noir.

♣ Loại vang: Rượu vang đỏ.

♣ Nồng độ: 14%.

♣ Mã sản phẩm: RPV413.

♣ Liên hệ: 097 9297 288.

Compare