Rượu vang Pháp Bonecchance

275,000 1

♣ Xuất xứ:  Vùng BordeauxPháp.

♣ Cấp độ: Pay doc.

♣  Nồng độ: 13%.

♣ Loại: rượu vang đỏ.

♣ Giống nho: Merlot

♣ Mã sản phẩm: RHM-275-1855.

♣ Liên hệ: 097 9297 288.

Compare