Rượu vang Pháp Chateau Bourdieu No1

820,000 1

♣ Xuất xứ:  Vùng BordeauxPháp.

♣  Nồng độ: 14.5%.

♣ Loại: rượu vang đỏ.

♣ Giống nho: Cabernet SauvignonMerlotMalbec.

♣ Mã sản phẩm: RHM-820-1855.

♣ Liên hệ: 097 9297 288.

Compare