Rượu vang Pháp Chateau Rollan de By

1,550,000 1

♣ Xuất xứ:  Vùng BordeauxPháp.

♣  Nồng độ: 13.5%.

♣ Loại: rượu vang đỏ.

♣ Giống nho: Cabernet SauvignonMerlot. Cabernet Franc, Petit Verdot.

♣ Mã sản phẩm: RHM-1550-1855.

♣ Liên hệ: 097 9297 288.

Compare