Rượu vang Pháp Chateau Tour Neuve

650,000 1

♣ Xuất xứ:  Vùng BordeauxPháp.

♣ Cấp độ: AOC.

♣  Nồng độ: 14%.

♣ Loại: rượu vang đỏ.

♣ Giống nho: Cabernet SauvignonMerlot.

♣ Mã sản phẩm: RHM-650-1855.

♣ Liên hệ: 097 9297 288.

Compare