Rượu vang Pháp Les de Belcier 14%

1,700,000 1

♣ Xuất xứ:  Vùng BordeauxPháp.

♣  Nồng độ: 14%.

♣ Loại: rượu vang đỏ.

♣ Giống nho: MerlotCabernet Franc.

♣ Mã sản phẩm: RMT-1700-1855.

♣ Liên hệ: 097 9297 288.

Compare