Rượu vang Ý Biserno Super Tuscan

4,290,000 1

♣ Niên vụ: 2017-208-2019.

♣ Xuất xứ: Vùng TuscanyÝ.

♣ Cấp độ: Super Tuscan.

♣ Loại rươu: Rượu vang đỏ.

♣ Giống nho: Cabernet SauvignonMerlotCabernet FrancPetit Verdot.

♣ Nồng độ: 14.5%.

♣ Mã SP: RMT-4290-1855.

♣ Liên hệ: 097 9297 288.

Compare