Rượu vang Ý Lodovico Super Tuscan

21,417,000 1

♣ Niên vụ: 2018.

♣ Xuất xứ: Vùng TuscanyÝ.

♣ Cấp độ: Super Tuscan.

♣ Loại rươu: Rượu vang đỏ.

♣ Giống nho:  Cabernet FrancPetit Verdot.

♣ Nồng độ: 14.5%.

♣ Mã SP: RMT-21417-1855.

♣ Liên hệ: 097 9297 288.

Compare
Danh mục: