Tủ bảo quản rượu vang

5,800,000 1

Tủ bảo quản rượu vang các hãng nổi tiếng. 

Tủ bảo quản 12 chai.

Tủ bảo quản  28 chai.

Tủ bảo quản  52 chai.

Tủ bảo quản 96 chai.

Tủ bảo quản 128 chai.

Compare