Vang trắng D de Dauzac

550,000 1

♣ Xuất xứ: Vùng Bordeaux /Pháp.

♣  Nồng độ: 12%.

♣ Loại: rượu vang trắng.

♣ Giống nhoSauvignon Blanc.

♣ Mã sản phẩm: RMT-550-1855.

♣ Liên hệ: 097 9297 288 hoặc 088 666 1855.

Compare