Vang Ý Planeta Frappato DOC Vittoria

750,000 1

♣ Xuất sứ: Sicilia/Ý.

♣ Loại vang: Rượu Vang Đỏ

♣ Giống nho: 100% Frappato

♣ Nồng độ: 13%

♣ Mã sản phẩm: RPV752-1855.

♣ Liên hệ: 097 9297 288.

Compare