Champagne Beaumont Des Crayères Rose

1,080,000 1

♠ Quốc gia sản xuất: Pháp.

♠ Xuất xứ: Vùng Champagne.

♠ Niên vụ : Non vintage.

♠ Loại: Rượu Champagne. vang hồng.

♠ Nhà sản xuất:  Champagne Beaumont..

♠ Giống nho: ChardonnayPinot Noir, Pinot Meunier.

♠ Nồng độ: 12.5%.

♠ Định mức: 750ml * thùng 6 chai.

♠ Mã sản phẩm: RMT-1078-1855.

♠ Liên hệ: 097 9297 288.

Compare