Chateau Tour Seran Medoc

2,300,000 1

♣ Xuất xứ:  Vùng BordeauxPháp.

♣  Nồng độ: 13.5.%.

♣ Loại: rượu vang đỏ.

♣ Giống nho: Cabernet SauvignonMerlot. Petit Verdot.

♣ Mã sản phẩm: RHM-2300-1855.

♣ Liên hệ: 097 9297 288.

Compare