Rượu vang Pháp Château Lamothe Castéra

365,000 1

♣ Xuất xứ: Vùng Bordeaux /Pháp.

♣  Nồng độ: 13.5%

♣ Loại: rượu vang đỏ.

♣ Giống nho: Cabernet Sauvignon, Merlot.

♣ Mã sản phẩm: RMT-363-1855.

♣ Liên hệ: 097 9297 288 hoặc 088 666 1855.

Compare