Vang Pháp Louis Pinel Cabernet Sauvignon

410,000 1

♣ Xuất xứ:  Pháp.

♣ Nồng độ: 13%

♣ Loại: rượu vang đỏ.

♣ Giống nho: Cabernet Sauvignon.

♣ Mã sản phẩm: RPV413-1855.

♣ Liên hệ: 097 9297 288.

Compare