Chateau Canon Premier Grand Cru Classe B 2015

9,900,000 1

♠ Xuất xứ: Saint- Émilion– Bordeaux

♠ Niên vụ: 2010-2015.

♠ Nồng độ: 15%

♠ Loại: rượu vang đỏ.

♠ Giống nho: nho Cabernet  Franc, Merlot.

♠ Mã sản phẩm: MTVP9900-1855.

♠ Liên hệ: 097 9297 288.

Compare