Chateau Montrose Grand Cru Classe 2011

6,440,000 5,670,000

♣ Xuất xứ: làng Saint- Estèphe/ vùng Bordeaux..

♣  Nồng độ: 13%.

♣  Loại: rượu vang đỏ.

♣  Giống nho:Cabernet Sauvignon, Merlot.

♣ Mã sản phẩm: MTVP6440.

♣ Niên vụ: 2005 giá: 15.620.000.

♣ Niên vụ: 2006 giá: 7.890.000.

♣ Niên vụ: 2008 giá: 7.920.000.

♣ Niên vụ 2010 giá: 21.780.000.

♣ Niên vụ 2015 giá: 9.020.000 .

♣  Liên hệ: 097 9297 288.

Compare