Rượu vang D’Arenberg The Laughing Magpie

1,104,000 1

♣ Xuất xứ: McLaren Valey/ Úc.

♣ Loại rượu: Vang đỏ.

♣ Giống nho: Shiraz – Viognier.

♣ Nồng độ: 14-14.5%.

♣ Mã sản phẩm: RPV1104-1855.

♣ Liên hệ: 097 9297 288.

Compare