Vang Úc D’Arenberg The Galvo Garage 2014

1,100,000 1

♣ Xuất xứ: McLaren Valey/ Úc.

♣ Niên vụ: 2014.

♣ Loại rượu: Vang đỏ.

♣ Giống nho: Cabernet Sauvignon Merlot Cabernet Franc.

♣ Nồng độ: 14.5%.

♣ Mã sản phẩm: RPV1100-1855.

♣ Liên hệ: 097 9297 288.

Compare