Rượu vang Les Cadrans de Lassegue

1,650,000 1

♣ Xuất xứ:  Vùng BordeauxPháp.

♣  Nồng độ: 13.%.

♣ Loại: rượu vang đỏ.

♣ Giống nho: Cabernet SauvignonMerlot. Cabernet Franc.

♣ Mã sản phẩm: RMT-1650-1855.

♣ Liên hệ: 097 9297 288.

Compare