Rượu vang Pháp Chateau Patris Saint Emillon

1,250,000 1

♣ Xuất xứ:  Vùng Saint EmillonPháp.

♣  Nồng độ: 13%.

♣ Loại: rượu vang đỏ.

♣ Giống nho: Cabernet FrancMerlot

♣ Mã sản phẩm: RHM-1250-1855.

♣ Liên hệ: 097 9297 288.

Compare