Vang đỏ D’Arenberg The Stump Jump Shiraz

525,000 1

♣ Xuất xứ: McLaren Valey/ Úc.

♣ Loại rượu: Vang đỏ.

♣ Giống nho: Shiraz.

♣ Nồng độ: 14.5%.

♣ Mã sản phẩm: RPV525-1855.

♣ Liên hệ: 097 9297 288.

Compare